Υποστήριξη Erasmus+

                            Μπορούμε να γίνουμε οι συνεργάτες σας!

Έχοντας εκτεταμένη γνώση και εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση ευρωπαικών έργων Erasmus+ (ΚΑ1, ΚΑ2, ESC), παρέχουμε ερευνητική, συμβουλευτική και εκπαιδευτική υποστήριξη στα δικά σας έργα, σε θέματα εργασίας για τη νεολαία, μη τυπικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, πράσινης ανάπτυξης κ.α.

Ερευνητική Υποστήριξη

Αναλαμβάνουμε την εξ'ολοκλήρου ανάπτυξη εκπαιδευτικών modules, ερωτηματολογίων, ερευνών και άλλων εργασιών στα πλαίσια ευρωπαικών προγραμμάτων erasmus+

Συμβουλευτική Υποστήριξη

Προσφέρουμε εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση καθόλη την διαδικασία ανάπτυξης και σύνταξης ευρωπαικών προγραμμάτων erasmus+

Εκπαιδευτική Υποστήριξη

Η ομάδα μας διαθέτει έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό για τις ανάγκες παροχής εκπαιδετικών σεμιναρίων/workshops στα πλαίσια των erasmus+ προγραμμάτων σας

Στείλτε μας το αίτημα υποστήριξης στο growthhubngo@gmail.com  και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα! 
Εγγραφείτε στο Newsletter μας.
    Copyright 2021 Growth Hub NGO
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram